داود مهدوی سر گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چاراویماق

+ شیعه مرتضی علی(ع) عمر هدر نمی‏کند / از لحظات فرصت‏اش صرف‏نظر نمی‏کند

بهمن 93
2 پست
دی 93
3 پست
آبان 93
6 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
بهمن 91
7 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
5 پست
بهمن 90
11 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
21 پست