اسامی دبیران زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چاراویماق

لیست دبیران زبان انگلیسی مدارس متوسطه شهرستان چاراویماق91-91

روزهای حضور

شماره تلفن مدرسه

شماره مبایل

نام مدرسه

نام   نام خانوادگی

ردیف

 

0424

09144237050

دبیرستان شهید علی آبادی

داود   مهدوی

1

 

0424

09144241826

دبیرستان شهید علی آبادی

رضا    قریبی

2

 

0424

09141255761

دبیرستان ایثار

مظفر   جعفریان

3

 

0424

09144241826

دبیرستان ایثار

رضا    قریبی

4

 

0424

 

دبیرستان فاطمیه

سارا   مظهری

5

 

0424

 

دبیرستان شبانه روزی کوثر

لیلا غلامی 

6

 

0424

09147371609

شهید اشک ریز ایمشجه

محمد    عباسی اصل

7

 

0424

 

شهید بایرامی ذاکر کندی

 

8

 

0424

09149060472

شهید شرقی

صادق   بخشی زاده

9

 

0424

09148939320

صاحب الزمان آقزیارت

عظیم    صمدی

10

 

0424

09147371609

صداقت ورقه

محمد     عباسی اصل

11

 

0424

 

صدیقه کبری (شبانه روزی دخترانه ) آقزیارت

رخشنده    همامی اقدم

12

 

0424

09149128425

فرهنگ آغجه ریش

محمد  بابا خانی

13

 

0424

09149217679

شهید حیدر پور

اسداله     صمدی

14

 

0424

 

دانش آغبلاغ کورانلو

 

15

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید