جلسات ماهانه

بسمه تعالی

باسلام و آرزوی توفیق روز افزون خدمت همکاران بزرگوار بدین وسیله جلسه ماهانه دبیران محترم زبان انگلیسی دبیرستان  به منظور تبادل افکار و بحث و تبادل نظر و هماهنگی در مورد بهترین روشهای تدریس مورد قبول دانش آموزان منطقه و رفع اشکال و استفاده از نظرات سازنده دبیران گرامی  طی جدول زمانبندی ذیل به اطلاع عزیزان بزرگوار می رساند امید است مورد توجه و عنایت همکاران قرار بگیرد . 

ردیف

تاریخ

روز

محل

1

26/07/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

2

17/08/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

3

29/09/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

4

27/10/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

5

25/11/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

6

23/12/1390

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

7

22/01/1391

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

8

26/02/1391

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

9

خرداد

سه شنبه

گروههای آموزشی یا نماز خانه اداره

10

روزهای حضور سر گروه

سه شنبه

گروههای آموزشی اداره

 

سر گروه زبان   انگلیسی   مقطع متوسط 1391-1390

/ 0 نظر / 5 بازدید