نمونه سئوالات درس به درس زبان انگلیسی سوم دبیرستان

 

اول دبیرستان

دوم دبیرستان

سوم

درس 1، درس 2 ، درس 3 ، درس 4 ، درس 5 ، درس 6 ، درس 7 ، درس 8 ، درس 9

انگلیسی اول دبیرستان

 

درس یک ،درس دو ،درس سه

درس چهار ، درس پنج ، درس شش

درس هفت

 

سال دوم: درس 1، درس 2، درس 3 ، درس 4 ، درس 5 ، درس 6 ، درس 7

 

انگلیسی دوم دبیرستان

سال سوم: درس 1، درس 2 ، درس 3 ، درس 4، درس 5 ، درس 6

 

انگلیسی سوم دبیرستان

پیش دانشگاهی دبیرستان

 

 

نمونه سوال درس 1 زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

 

درس1 ، درس2 ، درس 3 ، درس4 ، درس5 ، درس 6 ، درس 7 ، درس 8

 

انگلیسی پیش دانشگاهی

احادیث به سه زبان
بازیهای آموزشی انگلیسی
کتابهای صوتی
سخنان ماندگار
تلفظ و استرس کلمات
کشورهای جهان
گرامر زبان انگلیسی
مشاغل-پرندگان-حیوانات
اختصارات

 

سایتی برای دبیران انگلیسی
مطالب بسیار خواندنی
مطالب متنوع (انگلیسی)

آموزش صوتی مکالمه زبانهای دنیا

کنکور سراسری و آزاد

آموزش تصویری
فرهنگ های تخصصی
مقالات زبان انگلیسی
افعال بی قاعده
مجلات زبان انگلیسی
دانلود کتب انگلیسی
سا یت های مهم
منابع مهم
جوک های انگلیسی

داستان های کوتاه(1)
داستان های کوتاه (2)
داستان و شعر انگلیسی
جدولهای جذاب انگلیسی
اصطلاحات انگلیسی
مترادف و متضاد کلمات

زبان انگلیسی مهدوی نژاد

 

/ 0 نظر / 93 بازدید