عملکرد سه ماهه دوم 90-91

به نام خدا

فعالیت سه ماهه اول سرگروه زبان انگلیسیشهرستان چاراویماق   (دی ،بهمن ،اسفند سال 1390)

ملاحضات

محل

عنوان فعالیت

 

ردیف

 

منطقه چاراویماق

ارسال بخشنامه مسابقه on line   کتابخوانی به همراه کتاب الکترونیکی با فرمت DJUV و pdf

1

 

منطقه چاراویماق

ارسال فصلنامه 90 ارسالی گروه های آموزشی  زبان انگلیسی

2

 

منطقه چاراویماق

ارسال ریز بارم پیش دانشگاهی به شیوه سالی واحدی

3

 

منطقه چاراویماق

ارسال نمونه سئوالات از کلیه پایه ها

4

 

منطقه چاراویماق

ارسال نمونه های  بررسی شده سئوالات زبان انگلیسی به همراه فرم های بررسی سئوالات به منطقه

5

 

منطقه چاراویماق

ارسال نمونه های طرح درس از کلیه پایه های درسی

6

 

منطقه چاراویماق

ارسال نمونه های از فعالیت های تدریس الگوهای برتر تدریس برترینهای سال های گذسته  دو مورد

7

 

منطقه چاراویماق

ارسال جدول حیطه های شناختی  به شیوه جدید برای سال دوم و سوم دبیرستان در طراحی سئوالات

8

 

منطقه چاراویماق

ارسال لینک های مفید زبان انگلیسی به همکاران

9

 

کل ایران و جهان

درج نمونه هایی از  سئوالات بررسی شده همکاران در سال های گذشته توسط اینجانب همکاران

10

 

منطقه چاراویماق

بررسی سئوالات ترم اول همکاران در ترم اول 91-90

11

 

منطقه چاراویماق

بازدید های کلاسی از همکاران و ارزیابی شیوه تدریس آنان

12

 

منطقه چاراویماق

ارسال 20 دوره سئوالات نهایی سال سوم دبیرستان به تفکیک درس به درس و با پاسخ

13

 

دبیرستان یا اداره

تشکیل جلسه ماهانه با حضور حد اقل همکاران

14

 

چاراویماق

افزودن نمونه هایی از طرح درس همکاران

15

 

منطقه چاراویماق

کتاب و نرم افزار مورد نیاز آموزشی

16

 

کل ایران و جهان

لینک سایت های آموزشی بهترین دبیران کشور

17

 

کل ایران و جهان

درج موارد قابل دانلود آموزشی مورد نیاز دبیرستان در وبلاگ

18

 

کل ایران و جهان

مقایسه بعضی از کلمات زبان ترکی با انگلیسی

19

 

گروههای آموزشی شهرستان چار اویماق                        

سر گروه آموزش زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چار اویماق

داود مهدوی

/ 0 نظر / 26 بازدید