داود مهدوی سر گروه زبان انگلیسی متوسطه شهرستان چاراویماق
+ شیعه مرتضی علی(ع) عمر هدر نمی‏کند / از لحظات فرصت‏اش صرف‏نظر نمی‏کند
کلمات کلیدی مطالب
     
نویسنده: داود مهدوی - پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٤

در ادامه


نمونه سوالات درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان(همراه با پاسخ)

باسمه
تعالی

نمونه
سوالات درس آمادگی دفاعی سال دوم  دبیرستان(همراه
با پاسخ)

درس
اول:امنیت پایدار

1.الف:سطوح
امنیت رابه ترتیب نام ببریید وبگوییدکدامیک ازهمه مهمتراست؟ب:امنیت منطقه ای
راباذکریک مثال توضیح

دهید (ص2و3)       

  .الف:
1)امنیت جسمی وفردی 2)امنیت خانوادگی 3)امنیت محلی 4)امنیت شهری 5)امنیت ملی
6)امنیت منطقه ای 7)امنیت جهانی *اما مهمترین آن امنیت ملی است* ب:رسانه های ایران
اعلام میکنند که حضورناوهای آمریکایی درخلیج فارس امنیت این منطقه رابرهم زده
است*ودرسطح منطقه ای امنیت چندکشورتهدید می شود.                                                                    


           
 .2اهداف
اصلی امنیت ملی کدام است؟(ص3و4)

1)حفظ
سرزمین واستقلال کشور2)حفظ ارزش های دینی وملی3)حفظ ثبات سیاسی اقتصادی کشور4)تحقق
رفاه عمومی مردم5)ایجادآسایش برای مردم درمقابل خطرات بیگانگان   


     
3.امنیت پایدارچیست وچراوجودآن لازمست؟  
(ص4)
        
                                                                       

      هر  کشوری
بتواند ازنظرداخلی وبین المللی به همه تهدیدات درابعادمختلف
نظامی*سیاسی*فرهنگی*اقتصادی واجتماعی با تکیه بر رضایت
مردم
پاسخ دهد به امنیت پایداررسیده است.درامنیت پایدار"کشورهاوضیعت یکسانی ندارند.ممکن
است کشوری امنیت داخلی مناسبی داشته باشد ولی ازسوی قدرت های خارجی تهدید شود
یااینکه ازلحاظ نظامی دارای وضعیت مناسبی باشد"اماارزش های فرهنگی والگوهای
رفتارسیاسی آن درمعرض خطر باشد.


 
 .4الف: 
تهدیدچگونه شرایطی است؟ب: تهدیدخارجی چیست؟ ج- دسته بندی انسانها در مواجهه با
تهدیدها چگونه است؟

4و5و6)

الف:
تهدیدعبارت است ازشرایطی که درآن عناصرتعیین کننده امنیت پایدار درمعرض خطر/تضیف
وضربه قرارمیگیرند.ممکن است این تهدید واقعی وعینی ویاصرفا ذهنی وروانی باشد وفقط
احساس شود. تبلیغات دشمن لزوما به معنای تهدید آمیزبودن شرایط نیست.                

ب:
تهدیدهایی که علیه ارزشهای دینی و ملی ؛تمامیت ارضی ؛استقلال سیاسی و... صورت گیرد
و دارای منشا خارجی باشد.

ج:گروه
1 : دشمن را       بسیار
بزرگ

  و
خود را       کوچک       
    می
پندارند.  
"شکست را پذیرفته اند"

 
گروه 2 : دشمن را        
کوچک 
       و
خود را        بسیار
بزرگ

   می
پندارند. 
"غافلگیر می شوند و شکست می خورند"

گروه
3: دشمن را   به
اندازه واقعی

خودش و خود را 
به اندازه واقعی خود ارزیابی می کنند. "مقاومت میکنندودشمن را
شکست میدهند" 

۵-جمله"امروزروزرحمت
است"ازچه کسی است؟در چه زمانی بیان شده است؟توضیح دهید.(ص7)

حضرت
محمد(ص)-ایشان درابتدای ظهوراسلام به منظور گسترش دین خدادربین مردم
 وبرای
 جلوگیری
ازایجادجنگ وخونریزی

 به
همراه پیروان خود به مدینه مهاجرت کردند.آن حضرت پس از10سال/با وجودشکست
دشمن/باشعاردوستی/برادری
وجمله "امروز روزرحمت است" پیروزمندانه وارد مکه شدند.


6)الف:پیام
دین اسلام به جهانیان چیست؟ب:مهمترین هدف درروابط بین الملل
چیست؟(ص7)

الف:پیام
دین اسلام به جهانیان/صلح ودوستی/است.ب:دردنیای امروزهم مهمترین هدف درروابط بین
المللی حفظ وبرقراری صلح است.


7)چراعلی
رغم خواست همه مردم،جنگ ونزاع درجهان درحال افزایش است؟آیادراین شرایط صلح جهانی
محقق

میشود؟دلایل خودرابیان کنید.(ص8و9)

یکی
ازدلایل مهم این موضوع آن است که قوانین بین المللی ومفاهیم مورد توافق ملت ها
مانند صلح،دموکراسی،حقوق بشرو...ازجانب قدرت های بزرگ جهانی درجهت منافع خودشان
تفسیرمیشود.

باوجودزیاده
خواهی قدرت های بزرگ جهانی وعدم رعایت حقوق ملت ها ازجانب آنها همچنین نابرابری
اقتصادی درسطح عموم مردم جهان و....صلح جهانی به معنای واقعی آن دورازدسترس
است


درس
دوم:بسیج حافظ انقلاب اسلامی
                                                        

1-   
کلمه بسیج در فرهنگ لغت به چه معناست؟ بسیج در اندیشه مقام معظم رهبری رابازگو
کنید.(ص11 و 12)

بسیج
در فرهنگ لغت به معنی جهاد، آمادگی، آماده سفر شدن، قصد و اراده و آماده ساختن
نیروهای نظامی برای جنگ است.بسیج عبارت است از تشکیلاتی که در آن افراد متفرق و
تنها به یک مجموعه آگاه و متعهد و بصیر و بینای به مسایل کشور و نیاز ملت تبدیل می
شوند. مجموعه ای که دشمن را بیمناک و دوستان را امیدوار و خاطر جمع می
کند
.


2-اهداف
بسیج مطابق
 اساسنامه
بسیج مستضعفین کدامند؟ (ص12)

بسیج
نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب ودستاوردهای
آن، جهاد درراه خدا، تقویت کامل بنیه دفاعی ازطریق همکاری با نیروهای مسلح و نیزکمک
به مردم هنگام بروزحوادث غیرمترقبه است.


3-
بسیج مستضعفین در چه تاریخی و با فرمان چه کسی تشکیل شد؟ ب- درچه تاریخی ارتش صدام
به ایران حمله کرد؟ (ص13)
                    

 
در
تاریخ 5 آذر 1358 بسیج مستضعفین به فرمان امام خمینی تشکیل شد. ب-
 در
تاریخ 31 شهریور 1359

 

4-    
امام خمینی(ره) از آغاز پیروزی انقلاب به... مردمی کردن مبارزه.. و.. عدم اتکا
به احزاب و گروه ها....
تأکید داشتند وفرمودند کشوری که 20 میلیون جوان دارد
باید .. بیست میلیون تفنگدار.. داشته باشد(ص 13)

 

5-
یکی ازبیانات امام خمینی(ره) را درمورد بسیج بنویسید.(ص 11 و13)

بسیج شجره ی طیبه و درخت تناور و پر ثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت
یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسه ی عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که
پیروانش بر گلدسته های رفیع آن، اذان شهادت و رشادت سروده اند. بسیج میقات
پابرهنگان و معراج اندیشه ی پاک اسلامی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در
گمنامی و بی نشانی گرفته اند.

 

6-   
تکلیف بزرگ بسیجیان...
تبیین
و ترویج ارزش هایانقلاب اسلامی.... و ... حرکت درجهت تحقق آن...است.(ص
14)

 

7-   
تفکر بسیجی را تعریف کنید و ویژگیهای آن را نام ببرید.(ص 14 و
15)
 

تفکر
بسیجی یعنی اعتقاد کامل به اسلام ناب محمدی(ص) که ملت مسلمان و غیور ما آن را
آگاهانه برگزیدند و عمل خود را بر اساس آن شکل می دهند.

ویژگی
های آن: - پیوند و بیعت با ولایت؛ از محمد رسول خدا(ص)، علی(ع) و ائمه اطهار(ع) تا
مهدی(عج) و در زمان غیبت آن حضرت با ولایت فقیه. - ایمان و اخلاص؛ ایمان خالص و ناب
به خدا. - حریت در عبادت؛ بندگی از روی آزادگی و عشق نه از روی طمع و حرص. - ظلم
ستیزی؛ بسیجی یاور مظلومان و دشمن ظالمان است. بسیجی تا نابودی فتنه در عالم جهاد
می کند. - عدالت خواهی؛ بسیجی تفسیر عدالت علی(ع) است که به قیمت تمام جهان حاضر
نیست به قدرگرفتن یک پوست جو ازدهان مورچه ای به کسی ستم کند.

 

8-در
تفکر بسیجی حفظ و نگهداری انقلاب چگونه میسر خواهد بود؟آفات انقلاب را نام ببرید.(ص
15 و 16)

در
تفکر بسیجی حفظ و نگهداری نظام و انقلاب از پیروزی آن مهم تراست و این مهم با
شناخت آسیبهای انقلاب و اتخاذ راهکارهای لازم به منظور پیشگیری و
درمان
میسر خواهد بود.

این
آفات عبارتند از:

-
نفوذ اندیشه های بیگانه و خودباختگی در برابر قدرت های استعماری - نفوذ و رخنه فرصت
طلبان

-
گرایش به فرهنگ ها و ارزش های غیر الهی 
- اختلاف و تفرقه  
- پشت کردن به معنویات و روی آوردن به مادیات  
- نادیده گرفتن اوامر رهبری انقلاب  
- تحجر و مقدس نمایی - بی توجهی به خواست و نظر مردم

 

 

درس
سوم:حماسه هشت سال دفاع مقدس

1-
در آغاز تهاجم نیرو های بعثی به کشور،صدام در نطق تلویزیونی خودچه کرد و چه
گفت؟(ص19)

او
قرارداد 1975الجزایر را پاره کرد و طی نطقی اروندرود را شط العرب نامید و جزایر
ایرانی خلیج فارس را متعلق به اعراب دانست.

 

2-
متجاوزان بعثی در سالهای دفاع مقدس کدام قوانین بین المللی را زیرپا
گذاشتند؟(ص19)

-
بی اعتبار اعلام کردن قرارداد رسمی 1975 الجزایر

-
عدم پایبندی به پیمان منع کاربرد سلاح های شیمیایی

-
عدم پایبندی به پیمان منع حمله به مناطق مسکونی و بیمارستانها

-
عدم رعایت مفاد پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی

 

3-
بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس چه بود؟ب- امام خمینی(ره)دراینباره
چه فرمودند؟(ص20)

ایمان
به خدا،رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و یکپارچگی و مشارکت مردمی نه تنها موجب
پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد،بلکه بالاترین سلاح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس
بود. ب- جنگ، جنگ است و عزت و شرف ما در گرو این مبارزه است.

 

4-
برخی از دلایل ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر را بنویسید؟(ص 22 و 23)

-
ایران بر شناسایی،معرفی و تنبیه متجاوز و پرداخت غرامت تأکید داشت که این شرایط
مورد قبول صدام و سازمانهای بین المللی نبود.

-
هیچ پیشنهاد صلح واقعی ای ارئه نشده بود و تنها آتش بس از جانب افراد و سازمانهای
مختلف توصیه میشد.

-
مرزهای ایران امنیت لازم را نداشت و نقاطی از شلمچه ، طلائیه ،مرز فکه تا قصر شیرین
و شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عملأ در اشغال دشمن بود و امکان آزادسازی این نقاط
از راه مذاکره بعید به نظر میرسید.

-
تعداد نیرو های بعثی عراق و امکاناتشان نه تنها کم نشده بود ، بلکه افزایش یافته
بود.هرچند آنها روحیه شان را از دست داده بودند اما مردم و دولت ایران نگران بودند
که با پذیرش آتش بس، 
دشمن تجدید سازمان کند و تهاجم دیگری را شروع نماید.

 

5-
علت اصلی صدور قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل کدام عملیات جنگی بود؟چرا؟توضیح
دهید.(ص24)

عملیات
کربلای 5 در سال

1365در منطقه عمومی شلمچه که با تلفاتی سنگین برای عراق بعثی همراه بود،
دنیای استکبار را به تلاش بیشتر برای پیدا کردن راه چاره وا داشت. آنان با شتاب
قطعنامه های قبلی خود را که هیچ امتیازی به ملت مقاوم ایران نداده بود،اصلاح کردند
و در تاریخ 28 تیرماه 1366 قطعنامه 598 را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد
رساندند.

 

6-
قطعنامه 598 در چه تاریخی تصویب شد و چه ویژگیهایی داشت؟چرا مسئولان کشور قطعنامه
را نپذیرفتند؟(ص24)

در
28تیرماه1366این قطعنامه رابا ویژگی های زیر به تصویب شورای امنیت
سازمان ملل رساندند:

-
آتش بس فوری بین دو کشور و بازگشت به مرزهای بین المللی

-
تعیین نیروهای ناظر سازمان ملل برای نظارت بر عقب نشینی نیروهای دو کشور به مرزها و
اجرای دقیق آتش بس

-
آزادسازی اسرای دو کشور

-
بررسی و تعیین متجاوز و اعلام رسمی

-
شناسایی خسارتهای دو کشور و پرداخت آن به کشور مورد تجاوز قرارگرفته

در
ابتدا با توجه به بی اعتمادی که نسبت به صدام و سازمانهای بین المللی وجود داشت ،
ایران قطعنامه را نپذیرفت.زیرا مسئولان کشور معرفی متجاوز را شرط اصلی اجرای
سایر بندها می دانستند.

 

7-
در چه تاریخی و به چه دلایلی قطعنامه 598 توسط مقامات کشورمان پذیرفته
شد؟(ص24)

در
تاریخ 27تیرماه 1367طی نامه رسمی وزارت امور خارجه
کشور ،قطعنامه با توجه به دلایل زیر پذیرفته شد:

 -
تنبیه و گوشمالی صدام به اندازه کافی

-
نظرات کارشناسی مسئولان کشور و صلاحدید امام خمینی به عنوان فرمانده کل
قوا

-
بهبود مفاد قطعنامه در مقایسه با قطعنامه های پیشنهاد قبلی

-
تغییرات در شرایط محیطی نبرد(استفاده وسیع عراق از سلاح های شیمیایی و سکوت مجامع
بین المللی،تحریم تسلیحاتی علیه ایران،ورود مستقیم آمریکا به جنگ وحمله به سکو های
نفتی وساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و...

-
وضعیت اقتصادی کشور و فشار فراوان آن به مردم

-
اهمیت بازسازی کشور و حفظ سرمایه های انسانی ،اقتصادی و نظامی میهن

 

8-
تهاجم مجدد پس از پذیرش قطعنامه 598 در چه زمانی ،توسط چه کسانی، در کدام عملیات و
در کدام منطقه از کشور رخ داد و چگونه پایان پذیرفت؟ ب- وقوع این عملیات جه عبرتی
در پی داشت؟(ص25)

نیروهای
(سازمان منافقین) که در دوران جنگ برای موفقیت صدام هر نوع خیانتی را علیه
کشورایران انجام داده بودند، یک هفته پس از اعلام پذیرش قطعنامه توسط
ایران(درتاریخ 3/5/1367 )
با حمایت کامل صدام تا نزدیکی های کرمانشاه پیش آمدند
؛ اما سلحشوران ارتش، سپاه و بسیج در منطقه عملیاتی مرصاد واقع در 35 کیلومتری
غرب کرمانشاه
آنها را تارو مار کردند و به سزای اعمال خیانت بارشان
رساندند.  
ب- تهاجم دشمن پس از پذیرش قطعنامه نشان داد که اگرما قدرت وتوان لازم برای دفاع
ازکشورمان نداشته باشیم،نمی توانیم صرفاً با امید به قطعنامه های بین المللی به
صلح برسیم.

 

9-
دستاوردهای بین المللی هشت سال دفاع و پایداری کدامند؟نام ببرید.(ص26 و
27)

-
تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی ایران - تضمین استقلال کشور - تولد شیوه نوین دفاعی -
بیداری اسلامی و ایجاد الگوی مبارزه با قدرتهای بزرگ 
- اثبات حقانیت و مظلومیت ایران در جهان - اثبات کارآمدی دین اسلام- شکست اهداف
زمانبندی شده رژیم اشغالگر سرزمین فلسطین در خاور میانه - مردود شدن بسیاری از
سازمانهای مدعی حقوق بشر

 

درس
چهارم :
)یادمانهای
دفاع مقدس ) سفربه سرزمین راهیان نور

1- 
فرمانده
شهید سپاه پاسداران خرمشهر محمد جهان آرا بود که 34 روز درمقابل دشمن
ایستادگی کرد.شهر 578 روز در اشغال دشمن بود تا  درعملیات
بیت المقدس
آزاد شد.امام خمینی در این باره فرمودند:"خرمشهر را خدا
آزادکرد".(ص32 کتاب،خرمشهر، خط 2 تا 5)

2- 
شلمچه منطقه ای مرزی درغرب خرمشهرونزدیک ترین نقطه مرزی به شهر بصره عراق است
عملیات های                           
بیت المقدس؛رمضان؛کربلای4؛5؛8وبیت المقدس 7 در این منطقه انجام گرفته
است.بزرگ مردانی چون                                      
    شهید
حسین خرازی؛یدا...کلهر؛اسماعیل دقایقی و عبدا...میثمی

 در
عملیات کربلای 5 شلمچه به فیض رفیع شهادت نایل آمدتد.          
(ص 33 کتاب ، شلمچه ، خط 1 تا خط 5)

3-
اروندرود از به هم پیوستن دجله و فرات در عراق و اتصال کارون در
خرمشهر تشکیل میشود.عملیات والفجر8 دراین محورانجام شدوطی آن
شهرفاوعراق تصرف شد . مظلومانه ترین شهادتها شهادت غواصان در اروند
بود.(ص34 کتاب، اروند، خط 3و4 و خط 9 وخطوط 13 تا 16)

4-      
منطقه طلائیه در جنوب غربی دشت آزادگان و روبه روی جزایر مجنون
قراردارد. سه راه شهادت به دلیل فرودآمدن بیش از 800هزار گلوله مختلف
دشمن،نامگذاری شد. عملیات خیبر و بدر درطلائیه انجام شد.طلائیه شاهد شهادت
مردان بزرگی چون محمدابراهیم همت و حمیدباکری است. (ص 35 کتاب،
طلائیه ،خطوط 1 تا7 و خط 9)

5- 
ص35 کتاب ، هویزه ،خط 1،2،4،5و6

6- 
ص35 کتاب، دوکوهه ، خط 1و2

7- 
ص37 کتاب، مهران،خط 1، 3 و4

8- 
ص37 کتاب، گیلانغرب ، خط 1 و 5

9-   
ص37 کتاب، بانه ، خطوط 3 تا 6

10-   
ص37،تنگۀ چهارزبر، خط 2 و6 ص38 ،خط 1 تا 3

 

درس
پنجم

  جنگ
نرم

سوال1)
درعصرحاضررای ونظرجمعی انسان هاکه ازآن باعنوان افکارعمومی یادمی شود،یک قدرت بزرگ
ومهم است.به همین جهت گردانندگان ومدیران جوامع مختلف سعی می کنندتازمینه ای فراهم
کنندکه مردم پذیرای آنان باشندوازعملکردآنهاحمایت به عمل آورند.(ص42
خط4تا6)


سوال2)درجنگ
نرم کشوریاکشورهای مهاجم ازطرق مختلف سعی می کنندبه گونه ای برنامه ریزی کنندکه طرف
مقابل آنهابا اختیار خود،کاری را انجام دهدکه مهاجمان درانتظارآن
هستند.

درجنگ
نرم کشوروجامعه ای که مورد تهاجم قرارمی گیرد،"جامعه هدف"نام داردومهم ترین
ابزارتاثیرگذاری نیزرسانه های جمعی اند. .(ص43،خط4تا7 )


سوال3)جنگ
نرم عبارت است ازهرگونه اقدام نرم،روانی وتبلیغات رسانه ای که جامعه هدف رانشانه
گرفته وقصدداردبدون استفاده اززورواجباراهداف خودرامحقق کند.جنگ روانی،جنگ سفید،جنگ
رسانه ای،براندازی نرم،انقلاب مخملی،انقلاب رنگی و... ازاشکال مختلف جنگ نرم
هستند.(ص43،خط11 تا14)


 سوال4)شیوه
عمده این تاثیرگذاری نیزبه این صورت است که ابتدا مواردی ازاخبارواطلاعات صحیح
رامطرح می کنندتا زمینه جلب اعتمادمخاطبان فراهم گرددوآنگاه این اطلاعات صحیح رابه
عنوان پوشش وچتری به کارمی گیرند تا دردل آن،چندموضوع خلاف واقع ونادرست
راباتفسیرهای موردنظرخودبه عنوان کالاوخدمات فکری وفرهنگی به کام مخاطب
بریزند.(ص44،خط 8 تا 11)


سوال5)
1-جنگ نرم درپی تغییرهویت وشخصیت جامعه هدف است
   
2-آرام وتدریجی است
  
3-جنگ نرم الگوسازاست
  
4-پایداروبادوام است
       
5-جنگ نرم پرتحرک وجاذبه داراست
  
6-جنگ نرم هیجان سازاست
  
7-جنگ نرم آسیب محوراست
  
8-جنگ نرم تردیدآفرین است. (ص45 و46 ؛ویژگیهای جنگ نرم،شماره های 1تا8 فقط
عناوین)


سوال6)1-تغییرفرهنگ
جامعه هدف درجهت تاثیرگذاری برافکارعمومی
 
2-ناکارآمدجلوه دادن نظام سیاسی کشورموردهدف وتخریب وسیاه نمایی ارکان آن
نظام
 
3-ایجادترس ونگرانی نسبت به مسائل مختلف(نظامی،اقتصادی،سیاسی
و...)
 
4-اختلاف افکنی درصفوف مردم وبرانگیختن اختلاف میان مقام های نظامی وسیاسی
کشورموردنظر
 
5-ترویج روحیه یاس وناامیدی وبی توجه کردن نسل جوان نسبت به مسائل مهم
کشور
 
6-تبلیغات سیاه به وسیله شایعه پراکنی،جوسازی و...
  7-تقویت
نارضایتی های ملت نسبت به نظام سیاسی کشورخود
 
8-تلاش برای بحرانی وحاد نشان دادن اوضاع کشورازراه ارائه اخبارنادرست ونیزتحلیل
های نادرست واغراق آمیز.(ص47،اهداف جنگ نرم،شماره 1 تا 8)


سوال7)
1-شناخت دشمنان وروش های تبلیغاتی آنها
  
2-وحدت وانسجام حول محورقانون اساسی ورهبری نظام
   
3-اعتمادبه نفس وتقویت روحیه دفاع ازاعتقادات دینی
  
4-پایبندی به ارزش های اخلاقی (راههای مقابله با جنگ نرم،ص48،شماره
1تا4)


سوال8)دردنیای
امروزقدرت های سلطه گربا استفاده ازابزارهای مختلف به دنبال تسلط برجهان
هستند،وهرکشوری که درجهت منافع آنهاحرکت نکند،بامشکلاتی مواجه خواهدشد. (ص49 ،
خط3تا5)


درس
ششم : پدافند غیرعامل

1-   
هر دفاعی با بهره گیری از سلاح و تجهیزات نظامی صورت می پذیرد ، دفاع عامل و هر نوع
دفاعی که بدون استفاده از سلاح و تجهیزات نظامی انجام شود، دفاع یا پدافند غیر عامل
نامیده میشود .(ص51 خط 3تا5)

 

2-   
در جنگ هایی که نسل چهارم نام گرفته است ، توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات
الکترونیک ، جنگها را به سطح پیچیده تری از نبرد توسعه داده است .هدف اصلی از جنگ
ها
 
جا به جایی حکومت هاست. در جنگ های دوران جدید تسلط فیزیکی اهمیت زیادی ندارد، بلکه
طالبان قدرت به دنبال آن هستند تا حکومت ها را به نحوی تغییر دهند که منافع خودشان
خودشان تامین شود.(ص51 خط 9و10 و13تا15)

 

 

 

 

     

3-   
پدافند غیرعامل ما را با شیوه های دفاعی بدون استفاده از ابزار های نظامی آشنا
میکند. در پدافند غیر عامل به حد اقل رساندن آسیب ها در سه حوزه تاسیسات، تجهیزات و
نیروی انسانی مهم ترین هدف است.(ص52،خط2تا5)

 

 

 

 

     

4-   
مصادیق پدافند غیرعامل در سنت رسول گرامی اسلام (ص) : اقدامات پیامبر در هجرت از
مکه به مدینه

فرستادن
مسلمانان به مدینه قبل از رفتن شخص پیامبر

خوابیدن
حضرت امام علی (ع) به جای پیامبر برای فریب دادن دشمنان

بر
خلاف جهت مدینه که در شمال مکه قرار دارد ، به سمت جنوب شهر مکه حرکت
کردند.

از
بیراهه و راه های صعب العبور خود را به مدینه رساندند.

پیامبر
گرامی اسلام برای جلوگیری از جنگ بین مسلمین و کفار و ادامه ی رسالت خود در هدایت
مردم ، از روش هایی استفاده کردند که امروز جزء اصول پدافند غیر عامل محسوب
میشود.


5-   
در آیه 60 از سوره انفال می فرمایند:(( هر چه در توان دارید آماده کنید، تا با آن
خدا ودشمن خودتان را بترسانید.))

تفسیر
این آیه :(پدافند غیرعامل در قرآن کریم)

-        
در ((واعدوا لهم ما استطعتم من قوه )) هر نوع امکانات نظامی و غیر نظامی را
شامل میشود.

-        
افزایش توان روحی و معنوی نیروی انسانی یکی از مصادیق مهم ((قوه))
است.

-        
در ((ترهبون به عدوا...)) به این موضوع اشاره میکند که از این امکانات و توانمندی
ها در جهت ترساندن دشمنان استفاده کنید.


6-   
یکی از مهم ترین عوامل بازدارندگی دشمن ، توان ایستادگی و مقاومت مردم یک کشور
است.

7-   
درباره پدافند غیر عامل چه کارهایی می توان انجام داد؟(ص 54)

موارد
زیر از جمله اقداماتی است که در کشور ما
 
قابل اجرا هستند:

رعایت
اصول و ضوابط پدافند غیر عامل از قبیل انتخاب مکان های ایمن ، پراکنده سازی ، مقاوم
سازی و استحکامات،استتار ، اختفا، فریب دشمن و..
          
 دو
یا چند منظوره کردن تاسیسات ، شبکه های ارتباطی و...برای بهره گیری پدافندی از
آنها. برای نمونه میتوان از خطوط قطار زیر زمینی(مترو)، در شرایط اضطراری به عنوان
پناهگاه هم استفاده کرد.

8-   
استفاده از انرژی الکترومغناطیسی با هدف تشخیص، بهره برداری و اختلال در طیف
الکترومغناطیسی دشمن و جلو گیری از اقدامات مشابه آنها ، جنگ الکترونیک نامیده
میشود.برای مثال ارسال ویروس استاکس نت در سیستم انرژی هسته ای که باعث اختلال
کوتاه مدت در فعالیت مرکز شد یکی از نمونه های جنگ الکترونیک
است.(ص55)

9-   
به مجموعه ای ازارتباطات که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی و بدون در نظر گرفتن
مکان جغرافیایی برقرار میشوند فضای سایبر گفته میشود. جنگ سایبری به معنای تهاجم
عمومی به سیستم های فناوری اطلاعات یک کشور از طریق استفاده از روش های نفوذ به
رایانه ها و همچنین محافظت از سیستم های فناوری خودی در برابر نفوذ بیگانگان است.
(ص56)

10-     
ویژگی های فضای سایبری:

بدون
استفاده از ابزار جنگی به هدف می رسد.

قدرت
غیر واقعی به بازیگران کوچک می دهد.

بدون
وارد کردن آسیب های جسمی منافع تامین می شود.

مکان
جغرافیایی طرف مقابل چندان روشن نیست.

11-   
 وظیفه
ما : (ص57)

وظیفه
ما آن است که با استعانت از خداوند بزرگ و با استقامت و پایداری تلاش کنیم تا نمونه
عینی این آیات قرآن کریم باشیم که می فرماید:

               
-کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره- آیه 249 سوره بقره ((چه بسا گروهی اندک که بر
گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند.))

ان
تنصرو الله ینصرکم و یثبت اقدامکم-آیه7،سوره محمد (ص) برای تثبیت دین او تلاش کنیم
، قطعا خداوند کریم هم مارا یاری خواهد کرد.


درس
هفتم: اسوه های صبر و مقاومت

1-آنچه
که ما باید از زندگانی حضرت فاطمه(س) بیاموزیم نام ببرید.
.(ص41،پاراگراف3)

آنچه
که ما باید از زندگانی حضرت فاطمه(س) بدانیم، تقوا و پرهیزگاری، صبر و بردباری،
فضایل اخلاقی، ایمان کامل به خدا و دیگر خصلت های عالی انسانی است که آن حضرت نمونه
 کامل
همه 
این موارد است.


2-مشهورترین
لقب حضرت فاطمه(س) چیست؟ معنای آن را بنویسید و بگویید چرا ایشان را به این لقب می
نامیدند؟

مشهورترین
لقب ایشان زهرا به معنای درخشنده و روشن می باشد، زیرا او چهره  درخشان
زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونه  روشن
خداپرستی و صبر و بردباری در راه خداست.


3-پیامبر
گرامی اسلام، حضرت فاطمه(س) را چه خطاب می کردند؟ به فرموده ایشان چرا آن حضرت را
فاطمه نامیدند؟

پیامبر
گرامی اسلام، ایشان را ام ابیها به معنای مادر پدر خطاب می کردند. از پیامبر خدا
نقل است:" او فاطمه نامیده شد، چون خود و شیعیان او از آتش دوزخ بریده
اند".


4-بنابه
فرموده پیامبر خاتم(ص):" کسی جز علی(ع) شایستگی همسری فاطمه(س) را نداشت".مهریه
ایشان چقدر بود و چگونه تهیه شد؟
     
زره
حضرت علی(ع) که بنابر برخی روایات، در آن روزگار حدود 400 درهم ارزش داشت،به عنوان
مهریه ی حضرت فاطمه(س) تعیین شد. زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسیر بندگی خدا
باشد عبادت محسوب می شود.


5-
پیامبردربازگشت ازحجة الوداع به

مردم چه فرمود؟(حدیث معروفی که دراین زمینه وجود دارد نام ببرید و محتوای آنرا
بنویسید.) (ص42 پاراگراف6)

پیامبر
خدا(ص) در بازگشت از حجة الوداع مردم را جمع کرد و به آن ها فرمود:" من دو چیز
گرانبها را نزد شما می گذارم اگر این دو را از دست ندهید، هیچگاه گمراه نخواهید شد،
این دو چیز کتاب خدا و اهل بیت من است".
 
(حدیث ثقلین)


6-چند
تن از زنان و دختران نمونه دوران جهاد و مقاومت میهنمان را نام ببرید.الگوی آنها چه
کسی بوده است؟

زنان
نمونه به نام هایی همچون مرضیه حدیدچی(دباغ)، سیده زهرا حسینی، شهیده مریم
فرهانیان، شهیده نسرین افضل، آمنه وهاب زاده، مادران، خواهران دختران و همسران شهدا
و جانبازان می توان اشاره کرد. دانش آموز شهید ناهید فاتحی کرجو معروف به سمیه
کردستان.توسط نیرو های ضد انقلاب 
به عنوان جاسوس امام خمینی به شهادت رسید. آنها را می توان پیروان حقیقی حضرت
فاطمه(س) معرفی کرد.


7-شهید
مصطفی چمران از دانش آموزان ممتاز دبیرستان البرز بود و از پانزده سالگی در درس
تفسیر قرآن مرحوم آیت ا...طالقانی و در درس فلسفه و منطق شهید مطهری شرکت می کرد.
در سال 1336 با رتبه ممتاز از دانشگاه تهران در رشته مهندسی الکترونیک فارغ التحصیل
شد. و با استفاد از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز به آمریکا اعزام شد. در آنجا انجمن
اسلامی دانشجویان آمریکا را پایه گذاری کرد، به همین دلیل بورس تحصیلی وی قطع شد.
سرانجام با درجه دکتری در رشته ی فیزیک پلاسما از دانشگاه برکلی آمریکا فارغ
ااتحصیل شد. شهید چمران در سال 1336 بحرین شاگرد دوره های جنگ های چریکی در مصر شد.
سپس به لبنان رفت و به کمک
 
امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان شتافت و مدرسه ای برای فرزندان شیعه لبنان که
پدرانشان به دست رژیم اشغالگر قدس شهید شده بودند تاسیس کرد.


8-دکتر
چمران درباره علت سفرش به لبنان چه گفته است؟ب-مهریه همسر شهید چمران چه
بود؟

من
در آمریکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی از همه ی آنها
گذشتم و به جنوب لبنان رفتم تا در میان محرومان زندگی کنم. میخواستم که اگر
نمیتوانم به این مظلومان کمکی بکنم، لااقل در میانشان باشم، مثل آنها زندگی کنم و
درد و غم آنان را در قلب خود بپذیرم.ب- قرآن کریم


9-شهید
چمران چگونه فرق بین نور و ظلمت، و حق و باطل را نشان داد؟

من
ممکن است نتوانم تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی کوچک فرق ظلمت و نور و
حق و باطل را نشان می دهم، و کسی که به دنبال نور است، این نور هرچقدر کوچک باشد در
قلب او بزرگ خواهد بود.


10-کدامیک
از فرماندهان دفاع مقدس:(
کارهای
برجسته ای که شهیدچمران وشهیدخرازی درطی سالهای دفاع مقدس انجام
دادند).(ص47)

-کردستان
را از خطر حتمی نجات داد و شهر پاوه را آزاد کرد؟ ایشان در دولت وقت چه مسیولیتی
داشتند؟

شهید
مصطفی چمران،به فرمان امام خمینی به عنوان وزیر دفاع منصوب شدند.

-
ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل داد؟
شهید
چمران گروهی از جوانان داوطلب را جمع کرد و ستاد جنگ های نامنظم را تشکیل
داد.

-
به منظور جلوگیری از سقوط اهواز کانال آبی طراحی کرد و آب آن را به سمت تانک های
دشمن فرستاد؟
شهید
چمران به منظور جلو گیری از سقوط شهر اهواز،احداث کانالی به طول 20 کیلو متر
و عرض 100 متر را طراحی کرد و با استفاده از پمپ های آب از رود کارون کانال را پر
آب 
و سپس آب را به سمت تانگ های دشمن روانه کرد.

-
سوسنگرد را از محاصره و و اشغال متجاوزان نجات داد؟
شهید
مصطفی چمران در نبردی حماسی سوسنگرد عزیز را از محاصره و اشغال متجاوزان نجات
داد.در نبرد آزاد سازی شهر سوسنگرد، چمران به محاصره ی دشمن متجاوز درآمد ور با
جابه جایی هایی متعدد از نقاط مختلف 
به سمت آنها شلیک میکرد تا دشمن متوجه تنها 
بودن او نشود.

-
آزادسازی منطقه دهلاویه را طراحی کرد؟
شهید
مصطفی چمران


11-
فرمانده گردان ضربت کردستان بود؟چه کرد؟
شهید
حسین خرازی فرمانده گردان ضربت بود. در اوج در گیری های نیرو های ضد انقلاب به
کردستان رفت و فرمانده گردان ضربت شد و در مبارزه با دشمنان مردم و پاکسازی شهر های
دیوان دره،سقز ،بانه ،مریوان و سردشت نقش اساسی داشت.

سمت
اولین فرمانده خط دفاعی در جاده اهواز- آبادان

شهید
خرازی در عملیات شکستن محاصره  آبادان،
فرماندهی جبهه  دارخوین
را بر عهده داشت

در
آزاد سازی 
شهر بستان بهترین تدبیر نظامی را دور زدن و محاصره کردن دشمن تشخیص
داد

در
عملیات بیت المقدس و عملیت خیبر با عنوان فرمانده لشکر امام
حسین
(ع) 

در
عملیات والفجر 8 لشکر گارد ارتش صدام را شکست داد.

 در
عملیات کربلای 5 با عبور از موانع بسیار سخت متجاوزان؛ شکست سنگین دیگری بر
دشمن تحمیل کرد.

در
روز هشتم اسفند 1356 در عملیات کربلای پنج در منطقه عملیاتی شلمچه با یک است
از نردبان آسمان بالا رفت و به شهدای کربلا پیوست.


13-شهید
چمران در چه تاریخی و
 
در کدام منطقه عملیاتی به شهادت رسید؟

در
روز 31 خرداد 1360، در منطقه "دهلاویه" به شهادت رسید. امام خمینی(ره) پس از
شهادت 
این مرد بزرگ در پیامی میفرماید:

((
او در حیات ، با نور معرفت و پیوستگی با خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و
جان خود را نثار کرد. او با سرافرازی زیست، وبا سرافرازی شهید شد و به حق
رسید.))

درس
هشتم : اقتداردفاعی

1-    
درفرهنگ نامه های فارسی اقتدار به معنی قدرت به رسمیت شناخته شده
است

 و
درفرهنگ انگلیسی اکسفورد اقتدار(اتوریته )به ((حق واداشتن دیگران به
اطاعت
))تعریف شده است


2-    
باارزش ترین نوع اقتدار اقتداردرحوزه  فرهنگ
است:زیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه اقتدارسایر 
بخش 
ها را فراهم 
می کندواز طرف دیگرفرهنگی که مبتنی برارزش های الهی متکی بر تفکروتعقل وهمراه با
اخلاق وعمل صالح باشد در مواجهه منطقی با سایرفرهنگ ها هیچگاه احساس ضعف و ناتوانی
نمی کند


3-    
پس از آنکه صنایع نظامی وسیستم دفاعی وابسته ما درشرایط تحریم قرارگرفت امام خمینی
(ره)راه نجات را درخود اتکایی وخود کفایی در عرصه نظامی ودفاعی دانستند وبه
همین جهت توسعه این بخش در اولویت اقدامات کشور قرار گرفت


4-    
دوران دفاع مقدس در سال 1367 به پایان رسید ونیروهای مسلح ما باتجارب مفیدی
که در جنگ تحمیلی هشت ساله اندوخته بودند به سازندگی میهن وافزایش توان دفاعی و
نظامی میهن عزیزمان پرداختند


5-    
تولید تجهیزات دفاعی و تلاش فرزندان با ایمان وهوشمند این مرز و بوم چنان عظمت و
ابهتی ایجاد کرده که موجب ترس دشمنان و بازدارندگی متجاوزان و توطئه
گران ازهرگونه اقدام علیه تمامیت ارضی کشور ما گردیده است


6-    
شعاردفاعی این است که : ((ما قصد کشور گشایی وتجاوزبه حریم سایر کشورها را
نداریم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ می دهیم))


7-    
نمونه هایی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما
هستند 
عبارتند از:

1-تولید
انواع موشک شهاب -سجیل-ثاقب-صیاد-فاتح و...

2-پرتاب
ماهواره های امید-طلوع-فجر-ودر اینده نزدیک ظفرو...

3-تولید
انواع زیردریایی و جهیزات دریایی           
4-ساخت ناوشکن ایرانی موسوم به ((جماران))

5-تولید
انواع سلاح تانک زره پوش انواع خودرو های نظامی سایر ادوات زرهی

6-ساخت
هواپیما های جنگنده صاعقه و هواپیما های بدون خلبان

7-تولیدات
بخش الکترونیک :شامل انواع رادار اننوواه بی سیم و...

8-ساخت
پروره های عمرانی شامل فرودگاه جاده 
راه اهن 
سد 
اسکله 
وسایرخدمات مهندسی ومخابراتی نیز در همین جهت است که در همین جهت است که در این
عرصه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
باهمان انگیزه های دفاع مقدس درخط مقدم دارد


درس
نهم :مهارتهای رزمی

این
مهارت ها شامل :شناسایی عوارض زمین 
حفاظت انفرادی درمقابل خطر استتار اختفا اصول نگهبانی 
ایست وبازرسی 
جهت یابی 
کار با قطب نما 
تخمین مسافت و...است

به
کلیه پستی وبلندی های سطح زمین عوارض زمین گفته می شود0 میزان
پستی 
و بلندی های زمین یا ارتفاع تمام نقاط نسبت به سطح مبنا اندازه گیری می شود0 سطح
مبنا
سطح اب های ازاد بین المللی است که صفر در نظر گرفته می شود0

خاکریز:در
مناطق باز ودشت ها 
جهت درامان ماندن نفرات از دید تیر دشمن 
به وسیله ی ماشین الات راه سازی 
خاک به ارتفاع حداقل2متردرجلوی نیرو های خودی جمع می کنند که به ان خاکریز می
گویند

هور:ماندن
اب روی زمین را هور یا ماند اب می گویندعلت ماندن اب در این محیط نفوذ ناپذیری لایه
های زیرین خاک است0معمولا درهورعلف و نی می روید و اطراف ان زیستگاه برخی جانوران
وپرندگان می باشد:مانند هورالعظیم در خوزستان 0

جهت
یابی در روز
 
1-جهت یابی به کمک خورشید:خورشید هرروز صبح تقریبا ازسمت مشرق طلاع و در اخر روز از
سمت مغرب غروب می کند وچون ایران در نیم کره شمالی زمین واقع شده است اغلب در هنگام
ظهر خورشید در نیمه جنوبی اسمان است وسمت جنوب را نشان می دهد در روزهای اول
فروردین و اول مهر ماه هر سال خورشید دقیقا از جهت شرق طلوع از جهت غرب هم غروب می
کند ودر سایر ایام سال اول تابستان وزمستان این روش خیلی دقیق نیست

2-جهت
یابی به کمک سایه شخص
:شاخص 
میله 
چوب یا هر شی نسبتا 
صافو به طول تقریبی یک متر است که به صورت عمودی درزمینی مسطح نصب می شود در این
روش پس از نصصب شاخص 
انتههای سایه ان را روی زمین با یک سنگ علامت گذاری می کنیم پس از حدود پانزده تا
20 دقیقه محل جدید سایه شاخص را دوباره علامت گذاری می کنیم حال اگر این دو نقطه را
به هم وصل کنیم و طوری بایستیم که پای چپ روی نقطه اول و پای راست روی نقطه دوم
باشد رو به روی ما شمال وپشت سرما جنوب 
خواهد بود

جهت
یابی درشب به کمک ماه

:در این روش ابتدا باید بدانیم در نیمه اول یا درنیمه دوم ماه قمری هستیم برای
تشخیص این موضوع دو سر هلال ماه را با خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم و امتداد می
دهیم اگر شکلی شبیه حرف لاتین  p
تشکیل دهد در نیمه اول ماه هستیم دراین حالت سمت بر جسته یا محدب ماه جهت
مغرب
را نشان می دهد اگر با اتصال دو سر هلال حرف لاتینq
تشکیل شود در نیمه دوم ماه قرار داریم در این حالت قسمت برجستگی ماه جهت
مشرق
را نشان می دهد

روش
تخمین مسافت با وسیله

ما
در این روش به کمک نقشه توپوگرافی محل و یک خطکش در ابتدا دو نقطه مورد نظر را روی
نقشه مشخص میکنیم و به وسیله خط کش فاصله مستقم ان دو نقطه را اندازه گیریمی کنم
سپس عدد به دست امده را که به سانتی متراست در 
مخرخ مقیاس نقشه ضرب می کنیم تا فاصله حقیققی دو نقططه روی 
زمین به سانتی متر به دست اید پس ازان عدد مورد نظر را بر 100 تقسیم می کنیم تا
فاصله به متر محاسبه گردد

فاصله
ی دو نقطه روی نشه به سانتی متر×مخرج مقیاس=فاصله ی افقی همان دو نقطه روی
زمین

مثال:اگر
فاصله دو نقطه الف و ب روی نقشه توپوگرافی با مقیاس برابربا 8 سانتیمترباشدفاصله
حقیقی دونقطه روی زمین این گونه به دست می اید :                                                                        

5000×8=40000سانتی
متر

40000÷100=400
متر


درس
دهم : آشنایی با حوادﺙ وکمک های اولیه

1-   
حوادث طبیعی چیست؟

حوادثی
راکه انسان در بوجود آمدن آنها نقشی نداشته باشد حوادث طبیعی گویند.مانند:سیل زلزله
طوفان بهمن سونامی صاعقه و.....


2-   
برای ایمنی مدرسه دربرابرحوادث،چه پیشنهادهایی مطرح میشود؟

١بررسی
وضعیت ایمنی کلاسهاومدرسه وتلاش برای رفع نقاط ضعف آنها تا موجب افزایش آگاهی وبروز
رفتارمناسب درهنگام حادثه شود.

٢برنامه
ریزی برای آموزش کمکهای اولیه وامداد ونجات به دانش آموزان

٣مشخص
کردن مکانهای امن درحیاط مدرسه،کلاس،راهروها،آزمایشگاهها وآموزش نحوهٔ
پناهگیری مناسب درهنگام زلزله

۴مشخص
ومعرفی کردن مسیرهای خروج اضطراری درکلاس،آزمایشگاه،حیاط مدرسه و آموزش
نحوهٔ
خروج حفظ خونسردی وهجوم نیاوردن به درهای خروجی

۵پاکسازی
کلاس ومدرسه ازهرگونه عوامل آتشزا وخطرآفرین

۶تجهیزآزمایشگاه
وسالن مدرسه به جعبهٔ
کمکهای اولیه وکپسول آتشنشانی

٧انتقال
لوازم سنگین وموادشیمیایی خطرناک،درآزمایشگاه وکارگاه،به طبقات پایین قفسه
ها

٨اتصال
قفسه های کتابخانه،کارگاه وآزمایشگاه به دیوارتوسط بستهای محکم


3-دانش
آموزان قبل از وقوع حادثه مثلا زلزله
 
چه چیزهایی رابدانند وانجام بدهند؟

1آموزش
اقدامات قبل وبعد از وقوع زلزله به دانش آموزان

٢ازمحل
قرارگیری جعبهٔ
کمکهای اولیه وکپسول آتشنشانی وزنگهای خطرآگاهی داشته باشند تا درصورت لزوم ازآنها
استفاده کنند وشناخت نقاط امن مدرسه

3ایمن
سازی مدرسه

4تمرین
واجرای مانور زلزله.

۵بیاموزندکه
درهنگام ضرورت چگونه جریان برق راقطع کنند وشیرهای آب وگاز را (در صورت تخریب)
ازمحل اصلی ببندند.


4-سه
عامل مهم در بروز اتفاقات غیر طبیعی را شرح دهید؟

الف/عامل
انسانی: مثل خستگی،عدم توجه به علائم راهنمایی ورانندگی،عدم مهارت کافی دررانندگی
و…

ب/وسیله
نقلیه: مث لمشکلات فنی،عدم رعایت استانداردها درساخت خودرو و…

پ/جاده:
مثل طراحی وساخت غیراصولی جاده،کمبودعلایم ونشانه های راهنمایی و رانندگی،عدم
نگهداری وتعمیرجاده و...


5-مهمترین
اقداماتی که درهنگام بروزتصادف بایدانجام دادشرح دهید؟

١تماس
بامراکزامدادی وامنیتی

:آتش
نشانی ١٢۵ : درصورت وقوع یااحتمال آتش سوزی ویاگرفتارشدن افراد در وسیله
ٔنقلیه
حادثه دیده

/هلال
احمر ١۴٧و

اورژانس: 
١١۵: درصورت وجود مصدوم

نیروی
انتظامی١١٠: علاوه برحضوردرصحنهٔ
حادثه ومراقبت ازاموال میتواندهماهنگیهای لاز م رابا سایرنیروها ومراکز امدادی
انجام دهد.

٢کمک
به افراد حادثه دیده

نکته:
قبل ازورود به صحنه
ٔ
حادثه ازایمن بودن محل وقوع حادثه مطمئن شوید.

٣مراقب
باشید که این حادثه منجربه تصادف دیگری نشود.


6-اقدامات
پیشگیرانه ازآتش سوزی را شرح دهید؟

١ازنگهداری
مواد آتش زا وتهیه وساخت وسایل آتش بازی خودداری کنید.

٢مواد
آتش زا وانفجاری راحتی به مقداربسیارکم،درجیب لباس وکیف خودحمل نکنید.

٣هیچگاه
ازالکل،بنزین وسایرمواد با درجهٔ
اشتعالزایی بالا،برای روشن کردن آتش استفاده نکنید.

۵ازبرپایی
آتش درمعابرباریک ودرنزدیکی پستهای برق یاایستگاههای کاهش فشارگاز وپارکینگهای
عمومی پرهیزکنید.

دربارهٔ
نکات ایمنی که درخانه باید رعایت شود،تحقیق کنید وازاعضای خانواده بخواهید که
کارهای لازم رابرای پیشگیری ازآتش سوزی انجام دهند.


7-
اقدامات پس از آتش سوزی را شرح دهید ؟

١آتش،خیلی
سریع انتشارمی یابد،بنابراین بلافاصله آتش نشانی و درصورت وجود مصدوم اورژانس را
خبرکنید.

٢ظرف
مشتعل راحرکت ندهید. شعله را با شن،نمک،پتوی نمناک یا با پوششهای دیگر خفه
کنید.

3
سعی
کنید که افراد را ازساختمان بیرون ببرید.

4
به
هیچوجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید.

5
 اگردرساختمان
آتش گرفته گرفتارشده اید،فوراً به اتاقی که دارای پنجره است،بروید و درراببندید.
سپس پتویا فرش را طوری زیر در قراردهید که دود وارد اتاق نشود وسپس از طریق پنجره
تقاضای کمک کنید.

۶
در حالیکه آتش همراه دود باشد دستمالی را خیس کنید وآنراجلوی بینی ودهان خود
بگیرید.

7اگرلباس
شما آتش گرفت،توقف کنید و روی زمین غلط بخورید تا آتش خاموش شود

.8

درفرونشاندن آتش سوزی باید با توجه به نوع ماده سوختنی از انواع کپسول آتش نشانی،آب
ویاشن وماسه استفاده نمایید

مثل
جدول زیر:

نام
سری

جنس
ماده سوختنی

محتوی
خاموش کننده

A

جامدات

آب،کف
و پودر

B

مایعات

کف
و پودر

C

گاز

پودر

D

فلزات

پودر

E

الکتریسیته

گاز
CO2
وپودر


9-
کمکهای اولیه
 را
شرح دهید؟

منظورازکمکهای
اولیه،کلیۀ اقداماتی است که برای کمک به شخص آسیب دیده،

بلافاصله
پس ازبروزحادثه وقبل ازرساندن اوبه مرکزدرمانی یا رسیدن تیم امدادی،توسط یک
فردآموزش دیده،انجام میشود.


10

علایم حیاتی چیست؟

علایم
حیاتی شامل  تنفس،
نبض، فشارخون و درجه حرارت بدن میشود.


11

خونریزی خارجی چیست وچگونه میتوان آنرا کنترل کرد؟

اگردرخونریزی،خون
ازبدن خارج شود وبه بیرون بریزد،به آن خونریزی خارجی میگوییم. برای کنترل خونریزی
خارجی،چند روش وجود داردکه مؤثرترین آنها فشارمستقیم و بالا نگهداشتن
عضو
(درصورت امکان)است.

برای
اینکاربه روش زیرعمل کنید:

١چندگازاستریل
(یاچندتکه ازیک پارچهٔ
تمیز) را روی محل خونریزی بگذارید و بادست روی آن فشارآورید.

٢اگرخونریزی
درقسمتی ازبدن است که امکان قراردادن آن درسطحی بالاترازسطح بدن وجوددارد( مثلاً
خون ریزی درساعد دست)همزمان بافشار دادن محل خونریزی،عضوخونریزی کننده را بلند کنید
و بالا نگهدارید.

٣
درحالی که خونریزی شدید دارد دورمحل خونریزی را ببندید( البته نه آنقدرمحکم که باعث
قطع گردش خون شود(. و خون ریزی را با وارد کردن فشار با یک باند ( به روش گفته شده
)کنترل کنید.


12

چه نکات مهمی را درپانسمان وباندپیچی یک زخم بازباید رعایت کرد؟

نکات
مهمی که درپانسمان وباندپیچی یک زخم باید رعایت کنید،به طورخلاصه
عبارتنداز:

١ازپانسمان
استریل یا بسیارتمیزاستفاده کنید.

٢سطح
زخم رابه وسیلهٔ
پانسمان،به طورکامل بپوشانید.

٣پانسمان
را ازمحل اولیه جا به جا نکنید (چون جا به جا کردن آن ممکن است دوباره باعث خونریزی
شود(. پانسمان به زخم چسبیده باشد.

۴باندپیچی
را وقتی انجام دهیدکه خونریزی به وسیلهٔ
پانسمان،قبلاًکنترل شده باشد.

۵باند
را بیش ازحد سفت یا شل نبندید. باند مستقیماً روی زخم بسته نمی شود .

۶نوک
انگشتا ن دستها و پاها را آزاد بگذارید. کبودی نوک انگشت دیده شود.


13

درسوختگیهای سطحی،چه کمکهای اولیه ای را باید انجام داد؟

1بلافاصله
پس ازحادثه،محل سوختگی را به مدت ده تا بیست دقیقه داخل ظرف آب سرد (آب باید
روان باشد )

فروببرید
و یا آن را زیرجریان ملایم آب سرد قراردهید.

2اگرپوست
تاول زده است،به آنها دست نزنید وآنهارا نترکانید؛زیرا ترکاندن تاولها،خطرعفونت
رابیشترمیکند. البته در سوختگی سطحی (درجه 1 ) تاول نداریم.

 3ناحیه
ٔسوخته
شده را بایک پانسمان خشک واستریل بپوشانید. برای پانسمان موقت میتوان ازپوشش
پلاستیکی تمیزاستفاده کرد, برای جلوگیری ازعفونت.


14

درآسیبهای اسکلتی چه کمکهای اولیه ای را باید انجام داد؟

کمکهای
اولیه برای تمام آسیبهای اسکلتی(شکستگی استخوانها،دررفتگی مفاصل وپیچ خوردگی رباط
ها و تاندون ها)یکسان است:

١اگرآسیب
یاعلامت واضحی وجود ندارد،ولی مصدوم ازدرد شکایت دارد،همیشه بنا را بر وجود
شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید واقدامات لازم را انجام
دهید.      

٢هنگام
شکستگی،درصورتی که عضوآسیب دیده خونریزی نداشت فقط آتل ببندید.

٣ازاقدام
برای جاانداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیزکنید. به علاوه اگر سراستخوان
شکسته از زخم بیرون زده است، سعی درفروبردن آن به درون زخم نداشته باشید ، بلکه
درباره روشهای آتلبندی،تحقیق وآنها رابا یکی از دوستان خود تمرین کنید.


15

حمل مصدوم چیست؟ حمل مصدوم عبارت است ازانتقال مصدوم به روش صحیح ازمحل
حادثه به محلی امن( برای انجام کمکهای اولیه)و یا به مراکزدرمانی.

بسیارمهم
است که به یاد داشته باشید نباید مصدومی راکه آسیب شدیدی دیده و بدحال
است،

حرکت
دهید مگرآنکه خطری فوری(مانند آتش سوزی،فروریختن آوار،گازسمی و …)
جان او را تهدید کند.

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
پیوندهای وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :

كلیك كنید


مهدوی

لوگوی وبلاگ

Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت